Välkommen till vårens digitala inspark

På grund av pandemin kommer insparken för Umeå universitets studentkårer att vara helt digital i år för de nya studenterna.

Varje kårförening kommer individuellt att kontakta dig som ny programstudent för mer information om din lokala inspark.
För allmänna frågor gällande insparken kan du skicka ett mail till: timmy.nyberg@umeastudentkar.se

Vad studerar du för program?

Klicka på din programtillhörighet för att tas till din kårförenings FACEBOOKsida. DÄR KAN DU STÄLLA FRÅGOR DIREKT TILL KÅRFÖRENINGARNA.

När sker introduktionen

Med start från måndag
18 - 29 januari, 2021

PLATS

Digitalt
Insparksgrupperna har egna program.

Vilka STÅR FÖR INSPARKEN

Umeå Studentkår & Umeå Medicinska Studentkår

VARFÖR DU SKA DELTA

LÄRA KÄNNA STUDIEKAMRATER

A workshop is embedded into a conference; it doesnu2019t take place on its own, but it takes place during the main conference.

FÅ INSIKT I STUDENTLIVET

The summit is an excellent opportunity to socialize and build lasting relationships with other members of the field

LÄR KÄNNA STUDENTKÅREN

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate customer service.